Med över 30 års erfarenhet

är vi förstahandsvalet för

Fastighetsmäklare

Bostadsrättsföreningar

Byggföretag

Fastighetsbolag

Privatpersoner

Auktoriserad areamätning utförd av arkitekt • Vi mäter upp exakt boarea!

Vi upprättar officiella mätcertifikat för lägenheter, villor, lokaler och fastigheter enligt Svensk Standard SS 21054:2020, vilket är SIS senaste standard för area och volym för husbyggnader.


Mätbeviset utgör det certifikat som juridiskt fastslår korrekt boarea (BOA), biarea (BIA), öppenarea (OPA) etc.


Areamätningen kan utföras 0–1 vardagar från beställning. Mätbevis och underlag e-postas samma dag som mätningen (som elektroniskt signerad pdf). Vi bifogar också ett ritningsunderlag som beskriver areamätningen (pdf).


Viktig information om ritningsunderlag: Det krävs numera arkitektritade underlag som verkställts och beräknats i CAD. Det ska finnas ett digitalt skalenligt ritningsunderlag som beskriver hur areamätningen är utförd att tillgå vid rättsliga tvistemål. Ett grundkrav vi uppfyller. Hos oss ingår ritningsunderlaget i priset.


Vi förlitar oss inte på gamla uppgifter och enstaka kontrollmått. Vi utför en ny exakt areamätning från grunden, där alla utrymmen, väggar och vinklar mäts in på detaljnivå. Detta för att det inte ska uppstå några oklarheter eller tvistemål om rätt uppmätt kvadratmeteryta. Mätningen utförs med Leica Geosystems lasermätare för högsta precision.


Sekretess: Vi lämnar endast ut mätresultat eller ritningsunderlag till beställaren eller eventuell förmedlare av uppdraget. Det åligger inte Exakt Area att underrätta andra parter som BRF, fastighetsregister etc.

Kontakta oss gärna via telefon eller formuläret nedan.


Priser avser uppmätt totalarea: Boarea (BOA), biarea (BIA), öppenarea (OPA), lokalarea (LOA), ej mätvärt utrymme etc.

Priser: Se prislista samt information nedan:

mäta lägenhetsyta

Kontakta oss för offert:

Vi återkommer redan idag!

 
 
 
 
 
Snedtak, vindslägenhet, etage
Byggplats, renovering & måleri
 
 
 
mäta upp villa eller lokal