EXAKT AREA

070-742 25 52

Mätföretag Stockholm, Areamätning villa, lägenhet, lokal, bostad

Areamätning och mätbevis för Stockholms innerstad och närförort

Med över 30 års erfarenhet

är vi förstahandsvalet för

Fastighetsmäklare

Bostadsrättsföreningar

Byggföretag

Fastighetsbolag

Privatpersoner

Auktoriserad areamätning utförd av arkitekt • Vi mäter upp exakt boarea!

Vi upprättar officiella mätcertifikat för lägenheter, villor, lokaler och fastigheter enligt Svensk Standard SS 21054:2009, vilket är SIS senaste standard för area och volym för husbyggnader.


Areamätningen kan utföras 0–1 vardagar från beställning. Mätbevis och underlag e-postas samma dag som mätningen (som elektroniskt signerad pdf). Vi bifogar också ett ritningsunderlag som beskriver areamätningen (pdf).


Viktigt: Branschen kräver numera arkitektritade underlag som verkställts och beräknats i CAD och att det finns ett digitalt framtaget ritningsunderlag att tillgå vid rättsliga tvistemål. Ett grundkrav vi uppfyller. Ritningsunderlaget ingår i priset.


Mätbeviset utgör det certifikat som juridiskt fastslår den korrekta boarean (BOA), biarean (BIA), öppenarean (OPA) etc.


Vi förlitar oss inte på gamla ritningar och enstaka kontrollmått. Vi utför en ny exakt areamätning från grunden, där alla utrymmen, väggar och vinklar mäts in på detaljnivå. Detta för att säkerställa att det inte ska uppstå några tveksamheter eller tvistemål om rätt uppmätt kvadratmeteryta. Mätningen utförs med Leica Geosystems lasermätare för högsta precision.


Sekretess: Vi lämnar endast ut mätresultatet till beställaren eller eventuell förmedlare av uppdraget. Det åligger inte Exakt Area att underrätta andra berörda parter.

Kontakta oss gärna via telefon, formuläret eller per e-post:
070-742 25 52 /
info@exaktarea.se


Priser avser uppmätt totalarea: Boarea (BOA), biarea (BIA), öppenarea (OPA) etc: Inga kostnader tillkommer utöver prislistan/infon nedan.


mäta lägenhetsyta

EXAKT AREA

070-742 25 52

Östgötagatan 47 A, 116 25 Stockholm

©   Copyright Exakt Area 2019

Vi utför areamätning av, mäta villa, småhus, hus, mäta lägenhet, mäta bostad, bostadsarea, boarea, boa, boyta, bostadsyta, lägenhetsyta, uppmätning lägenhet, uppmätning bostad, area, kvadratmeter, kvadratmeteryta, korrekt area, uppmätning, lägenhetsmätning, mäta lägenhetsyta, mätning, mätbevis, mätcertifikat, SS 201054:2009 i Stockholm. Var mäter jag min lägenhet.

bostadsmätning areabevis och areaberäkning